HVAD ER ET CMN?

Et CMN er et medfødt modermærke, som er synligt allerede ved fødsel. 1:100 børn fødes med et modermærke, men kun 1:5000 – 1:20.000 fødes med større CMN.

HVORDAN SER ET CMN UD?

CMN kan se ud på flere måder og være placeret overalt på kroppen, ligesom det kan have meget forskellig størrelse og form, og være med eller uden behåring.

UDFORDRINGER MED ET CMN

Der er flere udfordringer ved at have et CMN, delt fysiologiske, neurologiske og psykologiske. Ligesom der er dagligdagen er en række ekstra opgaver ift. solbeskyttelse og hudpleje.

STØRRELSE OG VÆKST AF CMN

CMN inddeles i foruddefinerede størrelseskategorier, som typisk vil være afgørende for om, og hvordan, man tilbydes behandling. CMN vokser relativt med barnet i takt med det vokser sig større.

ÅRSAGER TIL CMN

Man kender ikke en egentlig årsag til hvorfor få børn fødes med CMN. Der er tale om en genmæssig tilfældighed, og det skyldes ikke adfærd fra forældre eller indtagelse af bestemt medicin eller mad under graviditeten mv.

CMN syndron

Ny forskning indikere at det er relevant at drøft om man skal arbejde udfra en syndrontankegang ift. at have CMN. Det skyldes at man har fundet sammenhæng til andre sygdomme og neurologiske problemer, som kan være forbundet med at have CMN.

KOMPLIKATIONER MED CMN

Der kan være en række komplikationer ved at være født med CMN, både fysiologiske, neurologiske og psykologiske.

KAN CMN BEHANDLES ELLER FJERNES?

Der er forskellige muligheder for at fjerne CMN operationelt. Det afhænger dog af en række faktorer, som placering, størrelse og alder på patienten. Dertil kommer at der er lille erfaring og anderkendelse af området i Danmark, hvorfor behandlingsmulighederne derfor også er begrænsede pga. manglende indsigt.