CMN (på dansk kongenitte melanocytære naevi) antages at have en incidens på 1 ud af 100 fødte børn. Ved 60.000 fødsler bør der derfor være ca 600 i Danmark der fødes med et CMN. Heraf antages det at kun 10 børn i Danmark årligt fødes med et modermærke over 4 cm, og kun 2-3 af disse er den største kategori over gigantiske CMN.

CMN inddeles efter størrelser:

Små: Under 1,5 cm

Mellemstore:  1,5 cm – 20 cm

Gigantiske: over 20 cm.

Ved vurdering af størrelse er det den forventede størrelse som voksen, man klassificere efter, da CMN forventes at vokse relativt med kroppens alm. vækst, skal man derfor regne med et modermærke hos et nyfødt vil blive relativt større som voksen.

Behandlingen i Danmark er:

Medfødte gigantnævi

  • Medfødte gigantnævi bør ofte behandles i de første leveuger
  • Dette kan reducere risikoen for malignitetsudvikling, og giver sandsynligvis det bedste resultat kosmetisk – og dermed mindre risiko for psykosociale problemer i opvæksten
  • Behandling kan være tangentiel dermabrasio, excision, serieexcisioner, vævsekspantion med mere
  • Det relativt beskedne antal store medfødte modermærker betyder, at sådanne indgreb bør centraliseres

Små og mellemstore medfødte nævi

  • Små og mellemstore medfødte pigmenterede modermærker har sandsynligvis meget lille risiko for udvikling af melanom baseret på de foreliggende studier
  • Disse nævi kan i de fleste tilfælde følges klinisk, frem til barnet når puberteten

Sundhed.dk via lægehåndbogen om diagnose og behandling: www.sundhed.dk

Kliniske guidelines fra Dansk Dermatologisk Selskab: DDS